Falu Barnens Dags Förening - historik        

Barnens Dags rörelsen uppstod vid sekelskiftet 1800/1900. Uppgiften var att samordna och organisera det insamlings- och välgörenhetsarbete som alltsedan 1884 pågått till stöd för anordnandet av "stärkande sommarvistelser - kolonier - för fattiga, trångbodda, klena, svaga och sjukliga barn".

Idén med sommarkolonier "kollo" härstammar från Schweiz. 1884 genomförde folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt Sveriges första kollo i Tulka i Roslagen. Pojkar från Hedvig Eleonora folkskola i Stockholm fick där några stärkande sommarveckor tillsammans med Agnes och en kollega.
1885 bildades på initiativ av Kronprinsessan Victoria "Föreningen för skollovskolonier". Agnes blev med i ledningen och lär ha sagt: "Aldrig har jag med så ren och oblandad glädje satt igång något som skollovskolonierna".

Den 11 - 12 maj 1901 anordnades i Casselska parken i Grängesberg, Sveriges första Barnens Dags fest. För överskottet inköptes fastigheten Öddö i Strömstad dit Grängesbergs gruvarbetarbarn fick åka på
skollovskoloni

I seklets början, började Barnens Dags rörelsen i Sverige.

Sammanhållande organ för landets lokala BD-föreningar har varit och är:

Från 1900 till 1941 fanns ingen särskild samordning.
Från 1941 till 1967 samordnades BD-festligheterna i Sveriges Barnens
Dags ledares Förening.
År 1967 ombildade sig nämnda förening till Barnens Dags Riksförbund
som alltjämt är sammanhållande organ för Sveriges BD-rörelse.
     
Lilltorpet Dalademokraten Hedmans Buss Fratelli Medical & Education