STYRELSE        
Falu Barnens Dags förening
c/o Jonas Lennerthson
Matrisvägen 12
791 44 Falun

Org. Nr. 802444-6182

Ordförande:
Jonas Lennerthson
jonas.lennerthson@telia.com

Vice Ordförande:
Andreas Norrström
mrpolonr1@hotmail.com

Sekreterare:
Hans Åkerblom
hans.akerblom@ssab.com

Kassör:
Anders Norin
norin2@glocalnet.net
Ledamot:

Mats Norrström
risanget52@telia.com

Ersättare 1:
Ralph Norrström
ralph.norrstrom@inspecta.com

Ersättare 2:
Gunnar Eriksson
gunnar.eriksson@barnensdag.se

Revisor:
Susanna Käll
susanna.kall@hotmail.com

Ersättare:
Mats Sundberg